Egendomligt dumt!

Jag är för yttrandefrihet, därför accepterar jag att människor får  ge uttryck för nedanstående uppfattningar men fan ta mig om jag ska låta det passera obemärkt förbi.

”Det handlar om våld mot alla kvinnor, det är samma våld oavsett grupp. Det är mäns våld mot kvinnor som speglar de maktstrukturer vi har i samhället, säger Therese Persson.

Detta gäller även i förhållanden mellan homosexuella kvinnor; den som slår är egentligen en man.”

Therese Persson Roks, Norbottenskuriren 030530