Signerat.

Utmanande vinklar i feministisk geometri.

Aktiviteten sjuder på låtsastidningen Feministiskt perspektivs redaktion, samtliga medarbetare är jour-inkallade över helgen för att tillsammans komma fram till en lösning på problemet som uppstod då nyheten nådde Anna-Klara Bratt på fredagen. Det visar sig nämligen att män drabbats hårdare av arbetslöshet än kvinnor. Utmaningen hos låtsastidningen är stor eftersom de inte kan komma fram till en vinkling om hur detta egentligen drabbar svenska kvinnor värst.

”Vi har pratat om att vinkla det så att detta drabbar redan arbetslösa kvinnor värst eftersom då deras värdelösa män blir av med jobbet så får de ännu mindre pengar att röra sig med, men vi känner och tycker att den analysen utelämnar den stora grupp kvinnor som pga patriarkatet redan lever i singelhushåll.

Den bästa och enklaste lösningen för oss vore ju givetvis om riksdagen lagstiftade om att allt resultat av all forskning framställdes så att det tydligt framgår att det alltid är kvinnor som drabbas värst, oavsett vad saken gäller.”

”Riksdagen är dock, pga patriarkala krafter och normer, motsträvig gällandes en sådan lagstiftning vilket ju även det drabbar kvinnor värst.”
Det är som en ond spiral, säger chefredaktören som trots idoga uppmaningar på Facebook har svårt att komma upp i de 2000 prenumeranter som krävs för att fortsätta erhålla det lägre presstödet. Situationen är allvarlig, jag har snart inte råd att köpa lådvin längre, säger hon innan hon skyndar tillbaka till krisgruppens arbete.

http://www.expressen.se/nyheter/hogre-arbetsloshet-bland-man/

Rocki.

Annonser